Word sponsor!

Al- Ikram werd in 2007 opgericht naar aanleiding van de toenemende armoede in Antwerpen. Initieel was het doel om armoede te bestrijden door minderbedeelden wekelijks te voorzien van een voedselpakket, maar al snel groeide Al Ikram uit tot een polyvalente vereniging. Naast voedselbedeling houden wij ons ook bezig met: Sociale bijstand, lessen Nederlands voor anderstaligen- en kledingbedeling. Zoals u zult begrijpen zijn sponsors van essentieel belang om een organisatie als de onze te laten draaien en de financiën sluitend te krijgen. Indien u een bijdrage wil leveren of u wenst meer info over onze projecten, dan kan u ons contacteren via volgend contactformulier:

http://www.al-ikram.be/index.php/contactformulier/3-sponsor

 

Wenst u een bijdrage te storten?
Dat kan op volgend IBAN-nummer: BE 35 3630 7497 1037
met mededeling: 'armoedebestrijding Al-Ikram'

Copyright Al-Ikram 2008 - 2015