Welkom bij Al Ikram

Al Ikram draagt op dagelijkse basis haar motto uit: Denk eerst aan je buren en denk dan pas aan de wereld. Vaak denkt men dat armoede een probleem is van derdewereldlanden, een probleem dat zich ver, ver weg bevindt. Dat is echter absoluut niet het geval. Armoede is een probleem dat men om de hoek kan vinden.

 

Volgens cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie uit 2011 bleek dat maar liefst 15% van de Belgische bevolking risico liep op armoede. Dat is iets meer dan 1/6e van de Belgische bevolking die maandelijks moeilijkheden ondervindt om de huur, gas- en elektriciteit en water te betalen. Dat is 1 op 6 Belgen die maandelijks worstelen om rond te komen.

Vandaar ons motto om eerst rekening te houden met de mensen rondom jou die jouw hulp kunnen gebruiken. Het motto is geïnspireerd op een hadith (islamitische overlevering) die luidt als volgt:

 

Aicha (رضي الله عنها) zei: “Oh Boodschapper van Allah, ik heb twee buren. Aan wie moet ik een geschenk geven. De profeet (صلى الله عليه وآله وسلم) antwoordde: “Aan degene wiens deur het dichtst bij de jouwe is”

 

Bron: Hadith Nummer 2595, Book of Gifts, Sahih Bukhari, Volume 3 

 

 

Copyright Al-Ikram 2008 - 2015